CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

Cách chọn loại 1 mảnh hay 2 mảnh

Đây là bệnh nhân có hậu môn nhân tạo hồi tràng, dịch chất thải phọt ra liên tục, không thể sử dụng các loại túi chăm sóc hậu môn nhân tạo thông thường, và đang sử dụng loại bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo Hollister loại 2 mảnh, và thời gian sử dụng trung bình là 1 đến 1 ngày rưỡi.

Người nhà để ý thấy rằng khi bệnh nhân ngồi dậy thì bị gập bụng lại, và bị cấn vòng gắn của đế dán, nên đế dán dễ bị xì. Vì vậy người nhà mong muốn có sản phẩm thay thế mà khi ngồi dậy không bị cấn, và có thời gian sử dụng lâu hơn.

Chúng tôi đề nghị sử dụng loại 1 mảnh, vì lọai 1 mảnh không có vòng gắn nên không bị cấn khi ngồi gập bụng.