CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

Hậu môn nhân tạo hồi tràng bị lỗ rò gây viêm tấy nặng

Bệnh nhân có hậu môn nhân tạo hồi tràng bị lỗ rò rất gần hậu môn nhân tạo. Bệnh nhân sử dụng vòng đeo và lót bông gòn bên dưới gây viêm tấy nặng da xung quanh hậu môn nhân tạo. Điều dưỡng đã sử dụng 2 đế 44mm, vòng chống loét bằng 98mm và bột hút ẩm chống loét để xử lý tình huống này.


Sau 1 ngày rưỡi sử dụng, Điều dưỡng thấy đế dán Hollister đã trương to, đổi thành màu trắng, nên quyết định tháo ra để xem xét lại da xung quanh hậu môn nhân tạo. Kết quả da đã bắt đầu lành, và bệnh nhân không còn đau khi vệ sinh da nữa.