CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

Chính sách bảo hành

Các trang thiết bị y tế trong website này được chỉ định sử dụng một lần theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Do đó chúng tôi sẽ bảo hành các sản phẩm này theo quy định của Bộ y tế. 

Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc có nhu cầu tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ thông tin Công ty ở dưới trang web này