CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ HỖ TRỢ

Trong phần này xin giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ trong việc chăm sóc hậu môn nhân tạo, các sản phẩm này rất hiệu dụng cho các trường hợp bị viêm tấy, bị xì xung quanh hậu môn nhân tạo.

 1. CÁCH SỬ DỤNG BỘT HÚT ẨM - CHỐNG LOÉT 

  

2. CÁCH SỬ DỤNG KEM CHỐNG XÌ 

 

 3. CÁCH SỬ DỤNG VÒNG CHỐNG LOÉT BẰNG 

 

4. CÁCH SỬ DỤNG VÒNG CHỐNG LOÉT LỒI 

 

5. CÁCH SỬ DỤNG DÂY NỊT 

  

  6. CÁCH SỬ DỤNG DUNG DỊCH BÔI TRƠN - KHỬ MÙI