CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO ĐẠI TRÀNG VÀ HỒI TRÀNG

Trong phần này xin giới thiệu cách sử dụng Bộ sản phẩm chăm sóc hậu môn nhân tạo, bao gồm Bộ 1 mảnh và Bộ 2 mảnh. Tùy vào việc chọn lựa sử dụng của từng người mà nên chọn Bộ 1 mảnh hay Bộ 2 mảnh.

1. CÁCH ĐO KÍCH THƯỚC HẬU MÔN NHÂN TẠO


2. CÁCH THAY BỘ CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO MỘT MẢNH


3. CÁCH THAY BỘ CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO 2 MẢNH


4. CÁCH XẢ TÚI CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO HỒI TRÀNG VÀ ĐẠI TRÀNG

 

5. CÁCH THAY BỘ CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO VỚI ĐẾ ĐIỀU CHỈNH BẰNG TAY - KHÔNG CẦN CẮT FORMAFLEX