CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO NIỆU QUẢN

Trong phần này xin giới thiệu cách sử dụng Bộ sản phẩm chăm sóc hậu môn nhân tạo niệu quản, bao gồm Bộ 1 mảnh và Bộ 2 mảnh. Tùy vào việc chọn lựa sử dụng của từng người

1. CÁCH ĐO KÍCH THƯỚC HẬU MÔN NHÂN TẠO


2. CÁCH THAY BỘ CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO NIỆU QUẢN 1 MẢNH


3. CÁCH THAY BỘ CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO NIỆU QUẢN 2 MẢNH


4. CÁCH XẢ TÚI CHỨA NƯỚC TIỂU