CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI

THỦ THUẬT THỤT THÁO

Đây là thủ thuật chỉ được thực hiện ở người có hậu môn nhân tạo tại vị trí đại tràng xuống hoặc đại tràng xích ma.

Thủ thuật này giúp cho người có hậu môn nhận tạo đại tràng bài tiết theo thói quen vào một thời gian nhất định trong ngày, từ đó có được cuộc sống thoải mái và năng động hơn.

Lưu ý thủ thuật này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Bác sĩ điều trị cho bạn, đồng thời phải được hưỡng dẫn bởi Điều dưỡng chuyên khoa.